Patagóniai – hungarian – english translation and examples

A fentiek indokolttá teszik az eredeti rendelet módosítását: egyrészről pontosan meg kell határozni a patagóniai foghal kirakodásának ellenőrzésére felhatalmazott hatóságokat, másrészről pedig ki kell bővíteni a rendelet alkalmazási körzetét. Hotel patagonia argentina A javaslat ennek értelmében tartalmazza az „import” fogalmának meghatározását annak érdekében, hogy véget vethessenek a visszaéléseknek. Turismo patagonia Nem szabad elfelejtenünk, hogy az illegális halászat elleni harc mindenekelőtt az értékesítési csatornák hatékony ellenőrzésen keresztül vezet. Patagonia phone Ezentúl a fogási dokumentum hiánya akadályt jelent a patagóniai foghal importálása és exportálása előtt.


Hence the need to amend the initial regulation, firstly by specifying the authorities authorised to control landings of toothfish and secondly by expanding the scope of the regulation. Brown patagonia jacket The proposal thus includes a definition of the term ‘import’ in order to preclude all fraudulent practices. Patagonia sale hk It should be borne in mind that the main weapon in the fight against illegal fishing is the effective monitoring of marketing circuits. Patagonia sale toronto In future, it will be impossible to import or export toothfish without a catch document. Patagonia official website The Commission proposal amends four articles: The amendment to Article 3 introduces a definition of the term ‘import’. Patagonia contact The aim is to extend the scope of the regulation by linking it to the customs-based concept of import, which entails a series of strict controls. Patagonia outdoor chile Overall, this expansion in scope is designed to improve monitoring of the product when it passes into or out of the Community market, including stocks imported or exported temporarily (particularly for trade fairs) or in transit (processed products).

A probléma leküzdése érdekében javasolt kezdeményezések között szerepel a patagóniai foghal fogási dokumentációs rendszere, amelyet a CCAMLR 1999-ben elfogadott és amelyet 2001-ben közösségi szinten megvalósítottak. When is patagonia annual sale A dokumentációs rendszer alapvető célja az ezen halfaj nemzetközi kereskedelmének követése az import származási helyének és az export rendeltetési helyének meghatározásán, valamint a fogási adatok összegyűjtésén keresztül, a készletek tudományos szempontú felmérésének megkönnyítése céljából.

One of the initiatives taken to combat the scourge of illegal fishing is the catch documentation scheme for toothfish, which was adopted by the CCAMLR in 1999 and introduced at Community level in 2001. Patagonia brand The scheme is designed to improve the monitoring of international trade in this species by determining the origin of imports and exports and collecting catch data in order to facilitate the scientific evaluation of stocks.

Az illetékes hatóságok felfigyeltek arra, hogy a fogási dokumentációs rendszerben regisztrált patagóniai foghalat gyakran olyan ország kikötőjébe szállították, amely nem alkalmazta ezt a rendszert. Patagonia clothing Az is előfordult, hogy a rendszert alkalmazó állam kikötőjében a kirakodást a lobogó szerinti állam hagyta jóvá, amikor ezt a feladatot az illetékes kikötői hatóságnak kellett volna elvégeznie.

The authorities responsible have found that toothfish covered by catch documents was sometimes being landed in ports of countries not applying the catch documentation scheme. Patagonia dubai In addition, landings in the ports of countries applying the scheme were in certain cases validated by the authorities of the flag state rather than by the competent authorities of the port.

Az Önök előadója úgy véli, hogy az 1035/2001 rendelet módosításai hűen tükrözik a CCAMLR utóbbi ajánlásait és lehetővé teszik a patagóniai foghal halászatának nyomon követését és a csalások korlátozását. Best patagonia jacket for winter Bár a javasolt módosítások végrehajtása az érintett tagállamokban már gyakorlatilag folyamatban van, az Önök előadója kedvező véleményt nyilvánít a jelen javaslattal kapcsolatban.

Your rapporteur believes that the amendments to Regulation No 1035/2001 faithfully reflect the CCAMLR’s latest recommendations and will make it possible to monitor toothfish exploitation as effectively as possible whilst limiting fraud. Argentina patagonia Consequently, even though the changes recommended are in fact already being implemented in the Member States concerned, your rapporteur takes a favourable view of the proposal.